Vernieuwend ont-dekken met compassie

Stel je komt bij een medemens 

Je zit vol problemen, opgebrand en lusteloos.
Je ziet er geen gat meer in.
Stel na een paar gesprekken ben je totaal opgelucht.
Je mag er helemaal zijn zoals je bent.
Je problemen blijken niets meer te zijn dan oude patronen.
Je hebt het licht weer gezien.

Je gespreks partner heeft je nooit als een ‘probleem geval’ benaderd, maar als een medemens vol mogelijkheden.
Je hebt het gevoel dat je leven eigenlijk nu pas begint.
Je bent niet langer slachtoffer van omstandigheden. Je neemt verantwoording….

Meer klassieke manieren van coachen/ gesprekken voeren

Veel gesprekspartners en methodes gaan uit van het probleem dat een cliënt voorlegt. Ze maken een afweging (diagnose) en stippelen een plan uit om tot een oplossing van het probleem te komen.

De relatie tussen cliënt en hulpverlener is vaak een hiërarchische: de cliënt is het slachtoffer, de ander reikt oplossingen aan.

Dit wederzijdse rollenspel laat de onderliggende structuren bij de cliënt vaak intact.

Vernieuwend is een proces

In dit proces gaan we gedurende een aantal maanden door een proces en ont-dekken alle deelnemers wie ze zijn op een ‘vernieuwende’ manier.
Onze eigen gewoontes, patronen, oordelen en vooroordelen die ons belemmeren om helemaal onszelf te zijn, worden onder ogen gezien en losgelaten. Het inzicht in en gevoel van weten Wie je bent is geweldig en... enkel de eerste stap want nu is het aan jou om Jezelf helemaal te omarmen en neer te zetten. En wel op elk terein van het leven !. Makkelijk? je hebt jaren iets anders gedaan en dat kan dus voor gewoonte trekjes zorgen. Een opgave? Dat is helemaal aan jou want je weet nu het verschil tussen overleven en leven en die keuze is aan jou!

We leren hoe we zelf authentiek aanwezig kunnen zijn, intuïtief en niet planmatig.
We leren hoe we een proces toe kunnen laten in plaats van het te sturen.
We leren dat dit proces ‘zich zelf doet’ als we het helemaal omarmen.
We zien dan ook dat het in dit proces niet gaat om technieken of trucjes.
Het gaat om een medemenselijke en gelijkwaardige uitwisseling

Ja ik wil Mezelf zijn en het proces aangaan !

Lees meer op 

- Vernieuwend de basis je ont-dekkings tocht
- Vernieuwend intensives: bekrachtig Jezelf (V2)
- Female Touch
- Changespirator